Nasza klinika: ul. Okulickiego 30, Radom

  • angielski
  • polski

Godziny otwarcia: Pon-Pt 10:00–20:00
  Kontakt: 48 33 11 663 kom. 533 018 055

Zawiadomienie o korekcie formularza ofertowego oraz wydłużenie terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

rozwoj

W związku ze zidentyfikowanym błędem w formularzu ofertowym do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21 (błędny termin realizacji zamówienia), niniejszym informujemy o skorygowaniu formularza ofertowego i jednoczesnym wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 2017-11-29. Skorygowany formularz ofertowy do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Załącznik:

  1. Formularz ofert

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 2017-11-23 do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski Spółka Cywilna uprzejmie informuje, że do Zamawiającego wpłynęły dwa pytania dotyczące zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21. W związku z powyższym przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1: W punkcie IV Zapytania ofertowego w p.1 piszą Państwo”Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi.” Bardzo prosimy o udostępnienie w ogłoszeniu wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z prośbą wzór umowy został udostępniony w ogłoszeniu na stronie Zamawiającego. Stanowi on załącznik do ogłoszenia „Odpowiedzi na pytania z dnia 2017-11-23 do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21” zamieszczonego na stronie: http://stomatologia-jankowscy.pl/o-nas/aktualnosci/. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji treści umowy przed jej podpisaniem z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pytanie nr 2: W p.VII w ostatnim zdaniu „Podanie danych osobowych….” sens zdania jest niejasny. Prosimy o potwierdzenie, że aktualny sens był zamierzony lub poprawienie brzmienia zawartej w nim informacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Sens zapisu p. VII jest jak najbardziej zamierzony przez Zamawiającego. Podanie danych osobowych jest jednym z wymaganych elementów oferty – w formularzu ofertowym należy podać dane osobowe do kontaktów z Zamawiającym oraz dołączyć CV członków zespołu dokumentujących spełnienie przez Oferenta warunku nr 6 udziału w postępowaniu.

Załącznik: Umowa warunkowa na prace badawcze

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 2017-11-24 do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski Spółka Cywilna uprzejmie informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21. W związku z powyższym przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane pytanie:

Pytanie: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jednak moje drugie pytanie nadal mnie nurtuje, ponieważ z Państwa zapisu wynika, że „brak danych osobowych może warunkować udział w niniejszym postępowaniu”. Chciałam być pewna, że taka jest Państwa intencja.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zwrócenie Oferentom uwagi, że jednym z warunków udziału w postępowaniu jest zapewnienie do realizacji zamówienia zespołu przynajmniej 3 osobowego (osoby minimum z tytułem doktorskim) i Zamawiający będzie weryfikował spełnienie tego warunku na podstawie CV załączonych do oferty (II. Warunki udziału  w postępowaniu, pkt. 6). Udokumentowanie spełnienia tego warunku wymaga więc przekazania CV z danymi osobowymi minimum 3 osób. Ich brak sprawi, że Oferent nie spełni wymienionego warunku udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski Spółka Cywilna uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto postępowanie ofertowe z dnia 2017-11-21. W związku z powyższym przekazujemy Państwu treść ogłoszenia.

Ogłoszenie