Nasza klinika: ul. Okulickiego 30, Radom

  • angielski
  • polski

Godziny otwarcia: Pon-Pt 10:00–20:00
  Kontakt: 48 33 11 663 kom. 533 018 055

Zapytanie ofertowe – unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 27-10-2017

rozwoj
Unieważnienie zapytania ofertowego

20/11/2017

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 27 października 2017 r. na realizację usługi badawczej w związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie nr 5/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej opisanej w treści zapytania stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofert