Nasza klinika: ul. Okulickiego 30, Radom

  • angielski
  • polski

Godziny otwarcia: Pon-Pt 10:00–20:00
  Kontakt: 48 33 11 663 kom. 533 018 055

Wszystkie wpisy z kategorii: Home Page news

rozwoj

Zawiadomienie o korekcie formularza ofertowego oraz wydłużenie terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

W związku ze zidentyfikowanym błędem w formularzu ofertowym do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21 (błędny termin realizacji zamówienia), niniejszym informujemy o skorygowaniu formularza ofertowego i jednoczesnym wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 2017-11-29. Skorygowany formularz ofertowy do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Załącznik:

  1. Formularz ofert

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 2017-11-23 do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski Spółka Cywilna uprzejmie informuje, że do Zamawiającego wpłynęły dwa pytania dotyczące zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21. W związku z powyższym przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1: W punkcie IV Zapytania ofertowego w p.1 piszą Państwo”Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi.” Bardzo prosimy o udostępnienie w ogłoszeniu wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z prośbą wzór umowy został udostępniony w ogłoszeniu na stronie Zamawiającego. Stanowi on załącznik do ogłoszenia „Odpowiedzi na pytania z dnia 2017-11-23 do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21” zamieszczonego na stronie: http://stomatologia-jankowscy.pl/o-nas/aktualnosci/. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji treści umowy przed jej podpisaniem z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pytanie nr 2: W p.VII w ostatnim zdaniu „Podanie danych osobowych….” sens zdania jest niejasny. Prosimy o potwierdzenie, że aktualny sens był zamierzony lub poprawienie brzmienia zawartej w nim informacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Sens zapisu p. VII jest jak najbardziej zamierzony przez Zamawiającego. Podanie danych osobowych jest jednym z wymaganych elementów oferty – w formularzu ofertowym należy podać dane osobowe do kontaktów z Zamawiającym oraz dołączyć CV członków zespołu dokumentujących spełnienie przez Oferenta warunku nr 6 udziału w postępowaniu.

Załącznik: Umowa warunkowa na prace badawcze

 

Odpowiedź na pytanie z dnia 2017-11-24 do zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski Spółka Cywilna uprzejmie informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21. W związku z powyższym przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane pytanie:

Pytanie: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jednak moje drugie pytanie nadal mnie nurtuje, ponieważ z Państwa zapisu wynika, że „brak danych osobowych może warunkować udział w niniejszym postępowaniu”. Chciałam być pewna, że taka jest Państwa intencja.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zwrócenie Oferentom uwagi, że jednym z warunków udziału w postępowaniu jest zapewnienie do realizacji zamówienia zespołu przynajmniej 3 osobowego (osoby minimum z tytułem doktorskim) i Zamawiający będzie weryfikował spełnienie tego warunku na podstawie CV załączonych do oferty (II. Warunki udziału  w postępowaniu, pkt. 6). Udokumentowanie spełnienia tego warunku wymaga więc przekazania CV z danymi osobowymi minimum 3 osób. Ich brak sprawi, że Oferent nie spełni wymienionego warunku udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 2017-11-21

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski Spółka Cywilna uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto postępowanie ofertowe z dnia 2017-11-21. W związku z powyższym przekazujemy Państwu treść ogłoszenia.

Ogłoszenie

Więcej
rozwoj

Ogłoszenie nowego postępowania na wykonanie prac badawczych – zapytanie ofertowe

W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej opisanej w treści zapytania stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofert
Więcej
rozwoj

Zapytanie ofertowe – unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 27-10-2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

20/11/2017

Prywatne Centrum Stomatologiczne Beata Rejmer-Jankowska, Arkadiusz Jankowski unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 27 października 2017 r. na realizację usługi badawczej w związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie nr 5/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej opisanej w treści zapytania stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofert
Więcej
rozwoj

Zapytanie ofertowe – unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 2017-10-19

W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej opisanej w treści zapytania stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofert

 

Więcej

Implanty – powrót pięknego uśmiechu

Implanty stomatologiczne to małe, przypominające śrubki elementy, które służą jako podstawa dla nowego zęba. To doskonała metoda, pozwalająca przywrócić idealny uśmiech. Implant bowiem nie tyle maskuje ubytki, co staje się nowym zębem.
Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego, czym jest implant i jak wygląda jego założenie:
Dowiedz się więcej o implantach »
Umów się na wizytę »

Więcej

Klinika przyjazna dzieciom

Każdy z nas był dzieckiem i pamięta emocje, jakie towarzyszyły nam przy wizycie u dentysty. Nie musi ona kojarzyć się ze stresem. Możemy sprawić, że badania lekarskie stają się ciekawą przygodą. Zapraszamy na specjalne wizyty adaptacyjne, podczas których oswajamy maluchy ze światem stomatologii, pozwalając zwiedzić klinikę i pokazując sprzęt. Nasze gabinety są przygotowane na wizyty naszych pacjentów, tak, by czuli się oni u nas jak najlepiej.
Kto wie, może dziecko samo poprosi o kolejną wizytę?

Więcej